Termomodernizacja ZSO nr 15 w Kielcach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W dniu 28 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach", dofinansowansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (EEA Grants). W 2013 roku na zlecenie Urzędu Miasta Kielce wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą rozległego kompleksu budynków szkoły, która okazała się być jednym z najważniejszych lęgowisk jerzyka w Kielcach. W stropodachach poszczególnych części kompleksu gniazduje ponad sto par tego gatunku, „eksmitowanego” w ubiegłych latach z większości bloków mieszkalnych Podkarczówki. Wyniki inwentaryzacji zostały wzięte pod uwagę przy ustalaniu harmonogramu prac remontowych, tak by nie kolidowały z sezonem lęgowym jerzyków, oraz przy wyborze metod docieplenia stropodachu, które pozwolą na zachowanie siedliska chronionego gatunku. Termomodernizacja prowadzona będzie pod nadzorem ornitologa. Podczas konferencji Asia Przybylska przedstawiła najważniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia prac, tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla gnieżdżących się w obiekcie chronionych gatunków i były zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody. Będziemy z uwagą przyglądać się inwestycji, która może okazać się modelowym, dobrym przykładem ochrony ptaków gniazdujących w budynkach.

Więcej: Termomodernizacja ZSO nr 15 w Kielcach

   

Szkolenie w Echo Investment

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W dniu 26 marca br., na prośbę Echo Investment Property Management – spółki zarządzającej obiektami należącymi do Echo Investment, przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników tej firmy. Zaprezentowaliśmy zagadnienia związane z ochroną gatunkową zwierząt spotykanych w miastach. Wychodząc od podstaw prawnych i krótkiej charakterystyki najczęściej spotykanych gatunków, szerzej omówiliśmy dobre praktyki z zakresu ochrony fauny w budynkach i na otaczających je terenach zieleni urządzonej. Echo Investment Property Management uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność stosowanego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2004. Certyfikat ten nakłada na firmę konieczność ciągłych działań związanych z ochroną środowiska.

Więcej: Szkolenie w Echo Investment

   

Seminarium edukacyjne pt „Ochrona ptaków w budynkach”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Z inicjatywy Wydziału Środowiska UM w Kielcach 12 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się seminarium poświęcone ochronie ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki. Ponieważ podczas prowadzonych na dużą skalę remontów bloków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej może dochodzić i często dochodzi do niszczenia siedlisk gatunków chronionych, do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli kieleckich spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych zarządców budynków. Prowadzenie seminarium powierzono Towarzystwu Badań i Ochrony Przyrody oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach. Bardzo nas cieszy, że Urząd zaangażował się w próbę rozwiązania problemu i że w seminarium licznie wzięli udział zarządcy budynków reprezentujący największe kieleckie spółdzielnie.

Więcej: Seminarium edukacyjne pt „Ochrona ptaków w budynkach”

   

Pierwsza w Kielcach wieża dla jerzyków

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Pierwsza w Kielcach wieża lęgowa dla jerzyków została zamontowana przy północnej ścianie budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Decyzję o budowie wieży podjęto przy okazji remontu obiektu, gdzie co prawda nie lęgły się jerzyki, ale gospodarze postanowili wesprzeć ideę ochrony tego zagrożonego gatunku. Łącznie na szczycie pięciometrowego słupa zamontowano 32 skrzynki lęgowe. W Polsce pomysł budowy wież dla jerzyków ma dopiero kilkuletnią tradycję. Z praktyki wiadomo, że wieże zasiedlane są dopiero po kilku sezonach. Największe szanse na zasiedlanie mają obiekty, w których wabi się jerzyki poprzez odtwarzanie ich głosów.

Przykładem udanego, wcześniejszego zasiedlenia jest wieża w Białołęce.

Więcej o kieleckiej wieży dla jerzyków w TVP Regionalna z dn. 23.09.2014r.

   

Ptaki w budynkach – udane kompensacje

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

O tym, że można przeprowadzić remont budynku bez szkody dla ptaków, nie trzeba przekonywać pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej. Otwory wentylacyjne bloku przy al. Tysiąclecia 2 zostały zamknięte poza sezonem lęgowym w trakcie ocieplania stropodachu i elewacji budynku. Wczesną wiosną na podstawie zebranych w ubiegłych latach danych ustaliliśmy ze Spółdzielnią liczbę i lokalizację skrzynek koniecznych dla kompensacji miejsc lęgowych jerzyków. Budki zostały zawieszone jeszcze przed przylotem ptaków, a majowe obserwacje wskazują, że jerzyki zaakceptowały nowe miejsca lęgowe. Skrzynki wiszą już także na bloku przy ul. Spółdzielczej 87, gdzie również wykonywany jest remont elewacji. Korzystając z rozstawionych rusztowań można było stworzyć ptakom nowe siedliska lęgowe. Do nowych skrzynek zaglądają już pierwsze wróble.

 

Jerzyki przy budkach – al. Tysiąclecia, fot. R. Maniarski

 

Więcej: Ptaki w budynkach – udane kompensacje

   

Z krzyżówką na balkonie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Krzyżówka to jeden z niewielu gatunków ptaków, który w Kielcach w ostatnich latach znacznie zwiększył liczebność. Lęgi w zabudowie miasta odnotowujemy zarówno wzdłuż rzeki Sinicy jak i w znacznym oddaleniu od niej. W ostatnim czasie odebraliśmy sygnał o kolejnym przypadku gniazdowania tego gatunku na budynku, tym razem przy ulicy św. Leonarda, bardzo blisko centrum.

Więcej informacji w artykule Gazety Wyborczej z dn. 24.04.2014 r. „Dzikie kaczki na tarasie w centrum. Przechodzą od brokera do adwokatów"

   

Kolejny rok monitoringu krzyżówek w Kielcach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W ramach Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych 13 stycznia 2014 r. odbyło się liczenie ptaków wodno-błotnych na Silnicy. Jest to czwarty rok ogólnopolskiego monitoringu wykonywanego przez TBOP na miejskim odcinku rzeki. Trasa liczeń wiedzie od zalewu na Piaskach do ujścia Silnicy do Bobrzy na Białogonie. Na niespełna 9-kilometrowym odcinku rzeki corocznie zimuje ponad tysiąc krzyżówek. Zebrane dane wskazują, że Kielce są ważnym zimowiskiem gatunku nie tylko w Górach Świętokrzyskich ale i na mapie Polski. Przyczyną tak dużej koncentracji może być łagodniejszy, miejski mikroklimat oraz fakt dokarmiania krzyżówek w wielu miejscach Kielc.

Więcej o MZPW na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

http://monitoringptakow.gios.gov.pl/zimujace-na-srodladziu

Krzyżówka

13 stycznia 2014 r., krzyżówki na kieleckim zalewie.

   

Wigilijne liczenia ptaków miast

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

22 grudnia 2013 r. odbyło się XIV liczenie ptaków w zabudowie Kielc i Kazimierzy Wielkiej. Akcja co roku odbywa się w niedzielę poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia. Dzięki akcji sporo wiemy o wieloletnich zmianach liczebności gatunków codziennie nam towarzyszących. O wróblu, mazurku, gołębiu miejskim, krzyżówce, kosie, sroce i innych naszych sąsiadach do poczytania w sprawozdaniu z liczeń.

Krzyżówki

Dach to dobry punkt obserwacyjny. Kielce, KSM.

   

Podsumowanie projektu edukacyjnego "Ptaki w mieście"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kolejny projekt edukacyjny przeprowadzony w drugiej połowie 2012 r. dotyczył ptaków spotykanych na terenie miasta, a w szczególności tych, które zasiedlają budynki. Kontynuując rozpoczętą w 2011 r. kampanię informacyjną, tym razem zwróciliśmy uwagę uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjalnych na problemy ochrony ptaków w budynkach. Projekt obejmował wydanie folderu i przeprowadzenie prelekcji, którymi objęto ponad 250 uczniów, w następujących szkołach:

  • - Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Ireny Sendlerowej
  • - Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej
  • - Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I. J. Paderewskiego
  • - Gimnazjum Nr 7 im. Stanisława Moniuszki
  • - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10
   

Konferencja naukowa "Ptaki miast"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Z inicjatywy Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 14-16 września 2012 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja na temat ptaków w miastach.

Abstarakty poszczególnych wystąpień

   

Konferencja „Ochrona siedlisk zwierząt w miastach”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W dniu 13 września 2012 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone problemowi ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki.

Według organizatorów "Konferencja poprzez wymianę informacji, poglądów i doświadczeń uczestników spotkania, ma pomóc w wypracowaniu kierunków działań oraz rozwiązań umożliwiających skuteczną ochronę siedlisk gatunków chronionych w miastach".

Na konferencji zawracano uwagę na obowiązujące przepisy prawa dotyczącego ochrony przyrody oraz prawa budowlanego. Uczestnicy postulowali, aby wprowadzić obowiązek przeprowadzania ekspertyz przyrodniczych w budynkach przeznaczanych do remontów i prac termoizolacyjnych. Uznano, że należy wzmóc działalność edukacyjną, aby podnieść świadomość społeczną w omawianym temacie.

W dyskusji wzięli udział min. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, delegaci Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców oraz osoby zajmujące się projektowaniem w branży budowlanej.

TBOP reprezentował Wiceprezes Ludwik Maksalon.

Program Konferencji

   

Namierz jerzyka

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sezon na remonty budynków w pełni, a pisklęta jerzyków w gniazdach. Aby skutecznie interweniować i chronić siedliska ptaków potrzebujemy twardych argumentów. Podstawą jest wiedza o gniazdowaniu ptaków w poszczególnych budynkach. Planujemy w tym i w kolejnych sezonach stworzyć bazę bloków i budynków użyteczności publicznej w województwie świętokrzyskim, opartą o dane zebrane podczas uproszczonej inwentaryzacji. Nie będzie ona zastępowała ekspertyz, wymagających zastosowania odpowiedniej metodyki. Naszym celem jest zebranie danych umożliwiających podejmowanie interwencji. Prosimy o pomoc wszystkich, którym leży na sercu los jerzyków i innych ptaków zasiedlających budynki. Dla osób zainteresowanych udziałem w akcji przygotowaliśmy formularz wraz z instrukcją.

FORMULARZ DO POBRANIA

Młode jerzyki

Pisklęta jerzyka znalezione pod jednym z remontowanych bloków w Kielcach, czerwiec 2012 r.

   

Kielce odpowiadają

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Spośród wszystkich samorządów, do których wysłaliśmy pisma w sprawie łamania przepisów ochrony gatunkowej zwierząt, jak dotąd odpowiedzi udzielił tylko Wdział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce. Otrzymaliśmy zapewnienie, że projekty budowlane będą sprawdzane pod kątem wymagań ochrony środowiska. Dzięki interwencji Urzędu istnieje realna szansa na poprawę sytuacji gatunków zasiedlających budynki stolicy województwa.

- odpowiedź Wdziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce

   

Media o ptakach w budynkach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Rośnie zainteresowanie mediów tematem niszczenia gniazd i siedlisk lęgowych ptaków w budynkach. Z TBOP w tej sprawie kontaktowała się Polska Agencja Prasowa, Radio Eska i Telewizja Kielce. Artykuł p. Agnieszki Gołębiowskiej z PAP, przedstawiający apel TBOP do samorządowców, trafił m.in. do ogólnopolskich serwisów Gazety Wyborczej, Onet.pl, Interia.pl, Regiodom.pl, Money.pl i Samorząd.lex.pl. Przy okazji kręcenia materiału dla kieleckich Informacji udało się wstrzymać zamykanie otworów do stropodachów zasiedlonych przez jerzyki na osiedlu Barwinek.

Artykuł PAP (30.05.2012r.):

http://www.samorzad.lex.pl

Informacje TVP Kielce (od min. 4:12, 9.06.2012r):

http://www.tvp.pl/kielce

   

Pamiętaj o przepisach!

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Właścicielu, zarządco nieruchomości, inwestorze, kierowniku budowy,

czy pamiętasz, że WSZYSTKIE prace termomodernizacyjne budynków w których mogą znajdować się siedliska chronionych gatunków ptaków* powinny być poprzedzone wykonaniem profesjonalnej ekspertyzy ornitologicznej?

Wszelkie prace ingerujące w siedliska chronionych gatunków (zamykanie otworów wentylacyjnych, likwidowanie szczelin w elewacjach, zrzucanie gniazd umieszczonych na elewacji) wymagają uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pozwoli to uniknąć wstrzymania prac remontowych i postępowania sądowego w sytuacji gdy okaże się, że w obiekcie znajdują się miejsca lęgowe chronionych gatunków ptaków.

Niszczenie siedlisk gatunków chronionych stanowi wykroczenie z art. 127 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póź. zm.) i jest z urzędu ścigane przez Policję.

 

NIE RYZYKUJ !

Przygotowanie inwestycji zgodnie z przepisami, wiąże się minimalnym nakładem pracy i niewielkimi kosztami, a pozwoli uniknąć problemów z prawem.

 

* siedliska ptaków chronionych znajdują się w większości budynków wielorodzinnych; gatunki je zamieszkujące podlegają ochronie prawnej

   

Pisma do samorządów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody 16.05.2012r. skierowało do wszystkich starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów miast z terenu województwa świętokrzyskiego pisma z prośbą o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia konfliktu między pracami termomodernizacyjnymi a ochroną gatunkową ptaków i nietoperzy. W oparciu o art. 35 ust. 1. pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane organ rozpatrujący wniosek o pozwolenie na budowę (termomodernizacja bydynków powyżej 12 m wysokości) lub zatwierdzający projekt budowlany powinien sprawdzić, czy planowane działania są zgodne z wymogami ochrony środowiska. Na tym etapie, przed ogłoszeniem przetargu i przystąpieniem do prac, inwestor powinien być poinformowany o przepisach z zakresu ochrony gatunkowej i ryzyku wystąpienia szkody w środowisku.

   

Jerzyki wróciły!

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Od 23 kwietnia w różnych miejscach województwa świętokrzyskiego, m.in. w Starachowicach, Kielcach, Końskich i Skalbmierzu, obserwowane są pierwsze w tym roku jerzyki. Większość ptaków pojawi się u nas w pierwszej dekadzie maja. Po powrocie z zimowisk jerzyki odnajdują zasiedlane corocznie budynki i krążą w pobliżu otworów do stropodachów i szczelin w elewacjach. Wkrótce przystąpią do lęgów; miejmy nadzieję, że niezakłóconych niewłaściwie prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi.

   

Interwencja na os. Związkowiec w Kielcach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

16 kwietnia na prośbę mieszkańców osiedla Związkowiec w Kielcach podjęliśmy interwencję w sprawie niszczenia siedlisk lęgowych kawek podczas prac modernizacyjnych bloku mieszkalnego przy ul. Orkana 30. Inwestor – Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa – przystąpił do prac bez sprawdzenia czy budynek jest zasiedlany przez ptaki. Pomimo interwencji zamknięto otwory wentylacyjne do stropodachów, odcinając ptakom dostęp do gniazd. Sprawę skierowano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wstrzymał prace remontowe. Wloty do stropodachu ponownie otwarto. Przykro nam, że mimo przeprowadzonych w tej właśnie Spółdzielni szkoleń, konieczna była interwencja i wstrzymanie prac. Czekamy na rozstrzygnięcia powiadomionych o sprawie organów i po raz kolejny, do znudzenia, apelujemy o przestrzeganie przepisów.

Kawki przy otworach wentylacyjnych; 16.04.2012r.        Zatkane otwory wentylacyjne; 17.04.2012r.

   

Wspieramy akcję "Budujesz dom dla siebie - zbuduj też domek dla ptaków"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zapraszamy Państwa do udziału w akcji "Budujesz dom dla siebie - zbuduj też domek dla ptaków". W ramach tej akcji bezpłatnie udostępniamy specjalistyczne, proste i tanie w wykonaniu projekty skrzynek lęgowych dla różnych gatunków ptaków. Domki są wyposażone w specjalnie zabezpieczenia przed drapieżnikami oraz porady jak i gdzie umieszczać skrzynki aby jak najszybciej znalazły swoich mieszkańców. Gorąco zachęcamy do skorzystania z projektów i cieszenia się z korzyści, jakie niesie ze sobą sąsiedztwo ptaków.

Zespół Biura Architektonicznego KB Projekt

Więcej na temat akcji "Budujesz dom dla siebie - zbuduj też domek dla ptaków"

   

XXXII Zjazd TBOP – prezentacja na temat ptaków zasiedlających budynki

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

szkolenie2W czasie tegorocznego Zjazdu TBOP w dniu 3 marca mogliśmy ponownie gościć dr Kazimierza Walasza (Małoposkie Towarzystwo Ornitologiczne) z prezentacją dotyczącą ochrony ptaków zasiedlających remontowane budynki. Prowadzący przedstawił m.in. interesujące fakty dotyczące biologii lęgowej jerzyka - najbardziej zagrożonego przedstawiciela awifauny lęgowej miast. Podzielił się również swoimi spostrzeżeniami z podejmowanych działań ochronnych, wyczulając na potrzebę szybkiego reagowania w przypadku gdy dochodzi do niszczenia siedlisk i miejsc gniazdowania ptaków zasiedlających budynki.

 

Na wcześniejszych Zjazdach Towarzystwa temat ochrony ptaków zasiedlających budynki poruszany był przez prof. Macieja Luniaka z Polskiej Akademii Nauk (XXVIII Zjazd TBOP) oraz kolegę Marka Kowalskiego z TP Bocian (XXXI Zjazd TBOP).

   

„Ptaki w budynkach w mieście” – podsumowanie szkoleń

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

szkolenie2W ramach realizowanego od wiosny 2011 r. projektu poświęconego problematyce gniazdowania ptaków w budynkach zostały opracowane materiały informacyjne – ulotki i plakat oraz strona internetowa. Ostatnim etapem były szkolenia, na które zaprosiliśmy m.in. wszystkie kieleckie spółdzielnie mieszkaniowe, przedstawicieli nadzoru budowlanego oraz działających na terenie miasta firm remontowo-budowlanych. Ogłoszenie zamieszczone było na stronie internetowej TBOP oraz na stronach Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ulotki z informacją o szkoleniach powędrowały też na kieleckie osiedla.

 

 

Więcej: „Ptaki w budynkach w mieście” – podsumowanie szkoleń

   
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com